Punkt zwrotny - strona 20

Historia giełd polskich

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 6391

, iż rok ten będzie punktem zwrotnym do stopniowej poprawy stosunków, nie ziściły się. Ogólna suma obrotów...

Alienacja

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1253

jakichkolwiek dat granicznych. Przełom 1989 roku, choć pozornie może się takim wydawać, nie stanowi punktu...

Wykład 13 fizyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1449

o π/2. Gdy x = 0 to v = vmax i wtedy siła też ma być maksymalna. W punktach zwrotnych, gdzie prędkość...

Ekonomia - niezbędne informacje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2142

W niniejszym dokumencie znajdziemy informacje o tym czym zajmuje się ekonomia oraz krótkie charakterystyki takich pojęć jak: potrzeba, dobro, produkcja, praca, ziemia, kapitał, proces gospodarowania, podmiot gospodarczy, przedsiębiorstwo. Kolejnym tematem który znalazł się w tekście jest własnoś...

Zarządzanie kryzysowe - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Włodzimierz Karwowski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4060

to: punkty zwrotny do zmiany na lepsze lub gorsze; znaczące emocjonalnie zdarzenie lub radykalna zmiana...

Zachowania organizacyjne- wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 5551

kluczowych punktów zwrotnych w ocenie społecznej odpowiedzialności: era przedsiębiorczości - okres...

Architektura współczesna - referat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Architektura współczesna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3983

, spotkań i żyjące centra miast.  Budynek siedziby firmy Lloyd's w Londynie (1978-1986) to punkt zwrotny...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4501

: Depresja (kryzys) - dolny punkt zwrotny w cyklu koniunkturalnym Poprawa (ożywienie)Rozkwit - wielkość...