Punkt zwrotny - strona 19

Makroekonomia - 63 zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917

punktu zwrotnego , zaczyna się rozkwit charakteryzujący się dalszym wzrostem poszczególnych wskaźników...

Strategie międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1953

) Źródło: L. Garbarski, I. Rutkowski, W, Wrzosek, Marketing – punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE...

Richard Rogers referat

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Barbara Zin
 • Architektura współczesna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652

, spotkań i żyjące centra miast.  Budynek siedziby firmy Lloyd's w Londynie (1978-1986) to punkt zwrotny...

Wizualna kreacja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leon Zarzecki
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

, przejścia, metamorfozy, punkty zwrotne, stany, fazy, fazowanie, wzrost, schyłek, dezintegracje, reintegracje...

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

firmy i stanowią punkt zwrotny w strategii przedsiębiorstwa, są jednocześnie bardzo kosztotwórczym...

Nastawienie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

. Rutkowski I. Wrzosek W. „Marketing - Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne...

Historia polskich giełd pieniężnych

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2016

, iż rok ten będzie punktem zwrotnym do stopniowej poprawy stosunków, nie ziściły się. Ogólna suma obrotów...