Ptasia - strona 11

Światowe sieci obszarów chronionych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Ptasia (Dyrektywa Rady 79/049/EWG z 2 kwietnia 1979 roku o ochronie dzikich ptaków) Dyrektywa Siedliskowa...

Formy ochrony przyrody - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów...

Owoce - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

ptasi (podróżnik), występujący pospolicie na ścieżkach, drogach i boiskach, wytwarza pędy płożące...

Ochrona środowiska w Polsce

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Wojciech Konicki
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

2.04.1979r w sprawie ochrony dzikich ptaków ( dyrektywa ptasia) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dn 21.05.1992r...

Wykład 4 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

istnieje zagrożenie ptasia grypą. Najgorzej gdy zmutuje się i będzie przechodzić na ludzi. Gdy przejdzie...

Ochrona użytkowa zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

ptasich itp. Zapobieganie zagrożeniom związanym z ruchem pojazdów samochodowych na niektórych drogach...