Przypowieść - strona 6

Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Romuald Jaworski
 • Psychologia religii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456

jest reprezentowany symbolicznie; teksty biblijne (np. przypowieści) są rozumiane stosownie do gatunku literackiego...

Ewangeilia św. Łukasza - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

przypowieści. Działalność Jezusa w Jeruzalem Łk 19,29-24,50 Ad. 1) Ewangelia Dzieciństwa Mateusz pisze...

Romantyzm polistopadowy - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Krzysztof Trybuś
 • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2485

oddziaływanie w dramacie romantycznym); dramat ma strukturę moralitetu, przypowieści (uniwersalność, mesjanizm...

"Vede-mecum" - opis utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 105
Wyświetleń: 672

- w wierszu oznacza nieświadomość i niewiedzę, cywilizację głodną prawdy. - ta poetycka przypowieść próbuje...

Wolontariat - definicja i cele

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

mu pomocy na wzór miłosiernego samarytanina (pantomima przedstawiająca przypowieść o samarytaninie) (muzyka...

Okopień - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

, nie odnosi się nawet do siebie, nie wie, że jest literaturą. ćwiczenia Biblia to mit, przypowieść oparta...