Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana - strona 1 Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana - strona 2

Fragment notatki:

. Stopnie religijnego rozwoju wg Goldmana (por. Bucher i Oser 1988 s. 477)
Poziom religijności wg Goldmana
Wiek dziecka
Charakterystyka religijności
Poziom rozwoju wg Piageta
Religijne myślenie intuicyjne
do 7 r. ż
Jest to stadium przedreligijne, charakteryzuje się antropomorfizmem (ubóstwieni rodzice - "rodziciel-scy" Bogowie) i dosłownością rozumienia tekstów biblijno-symbolicznych; fizykalizm; odpowiedzi dziecięce na pytanie "dlaczego Jezus, cierpiąc głód, nie przemienił kamieni w chleb?" - "Bo nie lubił chleba".
stadium przedoperacyjne Religijne myślenie konkretne do 13 r. ż.
Bóg jest tu spostrzegany jako "boski" Superman; stopniowe wycofywanie antropomorfizmu i artyficjalizmu; ciągle konkretne rozumienie religijnego języka symbolicznego; np. "Dlaczego Morze Czerwone się rozdzieliło?" - "Bóg przykrył je swoim duchem i rozdzielił je".
stadium operacji na materiale
konkretnym
Religijne myślenie abstrakcyjne
od 13 r. ż
Bóg jest reprezentowany symbolicznie; teksty biblijne (np. przypowieści) są rozumiane stosownie do gatunku literackiego; wyjaśnienia religijne i naturalne są traktowane niezależnie; rozwija się zdolność religijnej introspekcji; historia o płonącym krzewie jest rozumiana jako symbol Boga, który jest blisko i objawia się Mojżeszowi.
stadium operacji­ formalnych
d. Stopnie rozwoju religijnego wg D. Elkinda David Elkind (1964) wierzył, że dzieci przechodzą automatycznie z jednej fazy rozwojowej do drugiej, o ile zostaną im stwoarzone warunki do uzewnętrznienia myśli i uczuć religijnych. Jeśli dorośli, przez pytania, rozmowy i grupowe zajęcia, wpłyną na rozwój dziecka, to sprawią, że na rozwiniętych strukturach poznawczych dziecko zasymiluje treści religijne i nie zafiksuje się na niższych poziomach rozwoju. Elkind zajmował się różnymi tematami religijnymi, m.in. przynależnością i identyfikacją konfesyjną. Rozwinął trzystopniowy schemat:
Tab. 2. Stopnie rozwoju religijnego wg Davida Elkinda
Poziom
Wiek
Charakterystyka
Pierwszy stopień
ok. 5-7 r. ż.
Wiąże się z czysto fizycznymi aspektami; np. sześciolatek na pytanie "kto jest Żydem" odpowiada "jakaś osoba". "Jaka jest różnica między żydem i katolikiem?" mówi "ponieważ jedni ludzie mają włosy czarne, a inni mają włosy bląd".
Drugi stopień
ok. 7-9 r.ż.
Dzieci mają tu zróżnicowane i konkretne wyobrażenia dotyczące przynależności religijnej. Ośmiolatek odpowiada na pytanie "co to znaczy katolicki?" "To znaczy, że idzie w niedzielę na Mszę św. i chodzi do katolickiej szkoły". Na pytanie, czy można być zarazem protestantem i amerykaninem odpowiada "Ja jestem amerykaninem i protestantem".


(…)

… do hierarchi potrzeb wg. Maslowa. Nie mówi jednak nic o transformacji struktur na drodze interaktywnego rozwoju.
e. Propozycja Richarda Kahoe i Mary Jo Meadow
Richard Kahoe i Mary Jo Meadow uwzględniają typ motywacji religijnej korzystając z teorii Allporta (motywacja zewnętrzna lub wewnętrzna) oraz dostrzegają wymiar niezależność-zależność (religijność kościelna, tradycyjna oraz religijność autonomiczna

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz