Przymus bezpośredni - strona 17

Prawoznawstwo - materiały

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • dr Sławomir Tkacz
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4893

oświadczenia. Co istotne, do kategorii groźby nie zalicza się przypadków przymusu bezpośredniego (np. ktoś siłą...

Administracja publiczna - komplet wykładów

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Małgorzata Myśliwiec
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1974

może wnioskować do organu o jej uchylenie /zażalenie/. Wobec opornego świadka można także stosować środki przymusu...

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2072

państwowego, czyli organy państwa posiadają władztwo. Władztwo administracyjne- to prawo użycia przymusu...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1162

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...

Globalizacja - szerokie omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracj...