Przymus bezpośredni - strona 17

note /search

Prawoznawstwo - materiały

  • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4942

oświadczenia. Co istotne, do kategorii groźby nie zalicza się przypadków przymusu bezpośredniego (np. ktoś siłą...

Prawo adm.

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2387

państwowego, czyli organy państwa posiadają władztwo. Władztwo administracyjne- to prawo użycia przymusu...

Prawoznawstwo - opracowanie, omówienie cz 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1274

Problemy związane z definiowaniem prawa nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie, na przykład: ze względu na różne kultury prawne (np. prawo precedensowe, prawo stanowione); ze względu na związki prawa z innymi normami społecznymi (np. moralność, religia); ze względu na problemy ogólno filo...

Globalizacja - szerokie omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 777

Globalizacja Globalizacja. Pojęciem, za pomocą, którego próbowano opisać i wyjaśnić świat w ostat­nich latach dwudziestego wieku, jest globalizacja, nabierająca nowej mocy i tre­ści ze względu na nałożenie się w czasie kilku procesów. Chodzi między inny­mi o wzrost skali, mobilności oraz integracj...