Przychody operacyjne - strona 14

Zasady i koncepcje rachunkowości

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 245
Wyświetleń: 994

, wyłacznie niewatpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne, wszystkie poniesione pozostałe...

Rachunkowość -wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Marcin Kędzior
 • Rachunkowość
Pobrań: 1414
Wyświetleń: 4816

ze sprzedaży, koszty działalności operacyjnej  Pozostałe przychody operacyjne, pozostałe koszty operacyjne...

Dzielenie i łączenie kont

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

75 76 77 79 Sprzedaż produktów Sprzedaż towarów i materiałów Przychody finansowe Pozostałe przychody...

Analiza wskaźnikowa - omówienie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

Zysk /strata na sprzedaży (C-D-E) 833 628,61 560 185,79 G Pozostałe przychody operacyjne 38 169,83 134...

Otoczenie przedsiębiorstwa - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

, że ekonomiczna wartość dodana jest kategorią o charakterze wynikowym. Odzwierciedla ona sumę przychodów...

Aktywa trwałe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

i wartości niematerialnych. Z ogólnej definicji pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1...

Ściąga na egzamin, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Anna Kobiałka
 • Rachunkowość
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1617

lub zmniejszania wart. zobowiązań lub postaci uzyskania aktywów. -podstawowe przychody operacyjne- (przychody...

Zasady rachunkowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

majątkowych wywołane trwałymi zmianami ich cen, wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski...