Przewód elektryczny - strona 3

Miedź i stopy-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

chemicznym na wymienniki ciepła, chłodnice i przewody elektryczne. Przewodność elektryczne miedzi zmniejsza...

Miedź i jego stopy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1309

chemicznym na wymienniki ciepła, chłodnice i przewody elektryczne. Przewodność elektryczne miedzi zmniejsza...

Przyłącza wodociągowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1624

przed uszkodzeniami i zamarzaniem. Minimalna odległośd przewodów metalowych wodociągowych od przewodów elektrycznych...

KLASYFIKACJA RZECZY I JEJ CZĘŚCI SKŁADOWE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1372

przedsiębiorstwa lub zakładu ( np. słupy z przewodami elektrycznymi nie są częścią składową gruntu...