Tworzywa termoplastyczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzywa termoplastyczne  - omówienie - strona 1 Tworzywa termoplastyczne  - omówienie - strona 2 Tworzywa termoplastyczne  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Wprowadzenie:
Tworzywa termoplastyczne są jedyną grupą tworzyw przetwarzanych metodą wytłaczania oraz najliczniejszą i najczęściej przetwarzaną poprzez wtrysk. Powyżej pewnej granicznej temperatury tworzywa termoplastyczne przechodzą w stan uplastyczniony w którym wykazują zdolność do dużych odkształceń. Umożliwia to ich ciśnieniowe formowanie. Parametrem charakteryzującym właściwości przetwórcze tworzywa w stanie uplastycznionym jest tzw. Lepkość pozorna, zależna głównie od temperatury stopu. Studzenie poniżej temperatury uplastycznienia powoduje zestalenie tworzywa. Proces uplastycznienia tworzyw termoplastycznych jest powtarzalny. Możliwe jest więc ich wielokrotne przetwarzanie. Oprócz termoplastów w procesie wtrysku przetwarza się tworzywa termoutwardzalne oraz elastomery. Ogrzewanie powoduje najpierw ich uplastycznienie i obniżenie lepkości, a następnie w określonej temperaturze zachodzi nieodwracalny proces tworzenia wiązań pomiędzy łańcuchami polimerowymi. Czyste polimery przetwarza się stosunkowo rzadko. Najczęściej tworzywo stanowi mieszaninę polimeru ze środkami modyfikującymi jego własności lub obniżającymi koszt surowca. Środki te dzieli się na następujące grupy:
ułatwiające przetwórstwo antystarzeniowe
antystatyczne
modyfikatory napełniacze mineralne
barwniki i pigmenty
antypireny
Wtrysk tworzyw sztucznych
Metodą wtrysku przetwarza się tworzywa termoplastyczne i termoutwardzalne. Proces wtrysku jest procesem cyklicznym, podczas którego tworzywo po uplastycznieniu wprowadzane jest pod ciśnieniem do formy. Tworzywa termoplastyczne są w formie chłodzone, natomiast termoutwardzalne - ogrzewane do temperatury utwardzania. Wtryskarka składa się z czterech zasadniczych podzespołów:
uplastyczniania
zamykania formy
napędowego
sterowania
Zespół uplastyczniania
Zespół ten obejmuje najczęściej:
lej zasypowy
cylinder z grzałkami ślimak wtryskowy
dysza
Dysza jest elementem stykającym się bezpośrednio z tuleją wtryskową formy. W przetwórstwie tworzyw o niskiej lepkości w temperaturze wtrysku stosuje się dysze z zaworami hydraulicznymi lub samozamykającymi się. Forma wtryskowa jest typową formą składającą się z różnego typu podziałów w których będzie odwzorowana przyszła wypraska. W formie do przetwórstwa tworzyw sztucznych można wyróżnić następujące układy funkcjonalne:
gniazda formujące
układ wlewowy
układ chłodzenia


(…)

… się e to za pomocą dyszy po dosunięciu jej do układu wtryskowego zamkniętej formy. Po wtryśnięciu następuje odsunięcie formy od dyszy i następnie otwarcie formy oraz usunięcie z niej wypraski za pomocą wypychaczy. Wtryskarka tłokowa
1-cylinder wtryskowy, 2-tłoczysko, 3-rozdzielacz masy, 4-dysza, 5-dozownik, 6-tłok hydrauliczny, 8-przewody ciśnieniowe
Wytłaczanie
W procesie wytłaczania przetwarza…
… powłoki z tworzywa na prętach, rurach, kształtownikach oraz przewodach elektrycznych. W głowicy kątowej uplastycznione tworzywo „oblewa” podawany ze stałą prędkością element. Tworzywo chłodzi się po wyjściu z głowicy. Dzięki skurczowi uzyskuje się dobrze przylegającą powłokę. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz