Przestrzeń trójwymiarowa - strona 5

Biochemia - aminokwasy ,białka, enzymy

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1785
Wyświetleń: 6538

- układają się w przestrzeni trójwymiarowej tworząc domeny i jak te domeny są ułożone względem siebie. Domena...

Filozofia - Kazimierz Ajdukiewicz

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
 • Filozofia
Pobrań: 1400
Wyświetleń: 3542

matematyki.. Uprawiano ją na płaszczyźnie i w przestrzeni trójwymiarowej. Geometria ta w ujęciu tradycyjnym...

Materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Roman Rybak
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1575

kształty. W przestrzeni trójwymiarowej 3D: wszystkie obiekty stosowane w przestrzeni 2D, płaszczyzna 3D...

Terytorium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

(przedmiotowa, podmiotowa, kompetencji, geopolityczna) - nie mają większego znaczenia; to przestrzeń...

Psychologia rozwoju człowieka- ćwiczenia

 • dr Mariola Wasilewska
 • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1869

1)Światopogląd Światopogląd  w okresie przechodzenia  od wieku młodzieńczego do dorosłości Agnieszka Półchłopek Monika Sobolewska Drogi światopoglądu-I.obuchowska Pojęcie światopoglądu- obejmuje przekonania człowieka, ważne dla niego i znaczące dla kultury, w jakiej żyje. Kształtuje się on wra...

CATIA V5 - kurs podstawowy

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Adam Turkot
 • Grafika komputerowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

poniŜej ikony Exit workbench. Rys. 14 Teraz program wyświetli nasz szkic w przestrzeni trójwymiarowej...

Geometria analityczna 1-4

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1393

dwie klasy układów współrzędnych różniące się skrętnością. W przestrzeni trójwymiarowej, każdy punkt P...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2058

na elementarne komórki i analiza ich zawartości 2) niezbędna jest redukcja realnej przestrzeni trójwymiarowej...