Przestrzeń dwuwymiarowa - strona 4

Metody portfelowe2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1414

w przestrzeni dwuwymiarowej przewidywane rezultaty wzajemnego oddziaływania na siebie czynników kontrolowanych...

Mikroekonomia 1 - przedmiot ekonomii

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2156

dla przestrzeni dwuwymiarowej problemu pozostałych wielkości nie zmienionych. Wykresy, często przydatne...

Analiza i Wizualizacja Danych

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Analiza finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2219

punktów danych w przestrzeni dwuwymiarowej. Rys. 3. Wykres rozproszony Metody używające koloru...

Wstęp do fizyki ciała stałego

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 959

wyimaginowanej cząstki białka, w przestrzeni dwuwymiarowej. Uporządkowanie atomów w krysztale wygląda dokładnie...

Psychologia rozwoju człowieka- ćwiczenia

  • dr Mariola Wasilewska
  • Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1848

1)Światopogląd Światopogląd  w okresie przechodzenia  od wieku młodzieńczego do dorosłości Agnieszka Półchłopek Monika Sobolewska Drogi światopoglądu-I.obuchowska Pojęcie światopoglądu- obejmuje przekonania człowieka, ważne dla niego i znaczące dla kultury, w jakiej żyje. Kształtuje się on wra...

Systemy informatyczne w transporcie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3297

, a także fakt, że niemożliwe jest ustalenie pozycji użytkownika z zewnątrz. Dla wyznaczenia punktu w przestrzeni...

Prawo cywilne - skrypt - prawo podmiotowe

  • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
  • dr. Robert Frey
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1624
Wyświetleń: 4424

Jest to skrypt - streszczenie materiałów z książek Z. Radwańskiego i A. Woltera. Notatka zawiera rozdziały m.in.: Prawo cywilne - część ogólna, wprowadzenie, źródła, stosowanie, prawo podmiotowe, przedmioty stosunku cywilno-prawnego, osoby fizyczne, osoby prawne, konsumenci i przedsiębiorcy, cz...