Przenikalność magnetyczna - strona 6

Stal stopowa - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

, przenikalność magnetyczną, granice plastyczności, zmniejsza ciągliwość, uodpornia stal na utlenianie w wyższej...

Nośniki danych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Wojciech Mąka
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

- oraz paramagnetyki: diamagnetyki - ciała o przenikalności magnetycznej ζ

Stal chromowo - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Metaloznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

transformatorowe o zawartości 3,7-4,2% krzemu. W przypadku dużych wymagań co do przenikalności magnetycznej ja­ko...

Prawa pola magnetycznego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

nie jest okręgiem współśrodkowym. Współczynnik proporcjonalności zwany jest przenikalnością magnetyczną próżni...

Metalurgia- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • prof. zw. dr inż. Józef Gawroński
 • Metalurgia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

- przenikalność magnetyczna wsadu f - częstotliwość prądu w cewce Jeśli w cewce płynie prąd o natężeniu I1 wówczas...

Historia materiałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

. temperatura topnienia, rozszerzalność cieplna, przenikalność magnetyczna itp., czy chemiczne, np. odporność...

Wprowadzenie do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

. temperatura topnienia, rozszerzalność cieplna, przenikalność magnetyczna itp., czy chemiczne, np. odporność...

Pytania na egzamin - Równania Maxwella

 • Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

od źródeł pola w środowisku jednorodnym o przenikalności magnetycznej μ0 /związany z namagnesowaniem...