Przeciwdziedzina - strona 7

Funckje matematyczne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

: D f := {x ∈ X : ∃f ( x )} Przeciwdziedzina funkcji: := f [ D f ] Wykres funkcji: Wf := {(x, y) ∈ X...

Podstawy Logiki i teorii Mnogości w zadaniach

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Logika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 938

Uniwersytet Wrocławski Wydział Matematyki i Informatyki Piotr Koczenasz Podstawy logiki i teorii mnogości w zadaniach Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Leszka Pacholskiego Wrocław, czerwiec 2004 r. Słowo wstępne Dlaczego ludzie uczą się matematyki? Aby nauczać matematyki inny...

Informatyka prawnicza - skrypt

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Grzegorz Wierczyński
  • Informatyka prawnicza
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2625

lub więcej elementów nadrzędnych -relacje określane są jako kolekcje, w których dziedzinę i przeciwdziedzinę określamy...

Wstęp do algebry i teorii liczb

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Tadeusz Werbiński
  • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

taki, że a jest w relacji ρZb: D(ρ) = {a ∈ A : aρb} b∈B Przeciwdziedziną relacji ρ nazywamy zbiór takich elementów b ∈ B...