Prokuratura okręgowa

note /search

Prokuratura - Prokuratura Krajowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1267

właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgowych. Właściwości miejscowe prokuratur apelacyjnych...

Przebieg śledztwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

prokuratury okręgowej lub apelacyjnej. Jeśli śledztwo prowadzi prokurator, to w obu wypadkach będzie mógł...

Tryb powoływania sędziów-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

na stanowisku sędziego lub prokuratora prokuratury okręgowej. Może także osoba, która spełnia wymagania 1-4...

Wykład - prokuratura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgowych...

Ogólne wiadomości o prawie cywilnym

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 812

RÓWNORZĘDNOŚCI: Np. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiera z Panem X umowę o dzieło ( np. wstawienie zbitej szyby...

Wykład - Ułaskawienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

"Słowikowi". ,,Nieoczekiwanie kiedy Prokuratura Okręgowa zawiesiła śledztwo w sprawie podejrzenia korupcji...