Program użytkowy - strona 2

Oprogramowanie komputera

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wstęp do informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

), uniwersalne programy użytkowe (edytory, arkusze kalkulacyjne, systemy zarządzania bazami danych, programy...

Bazy danych - wykład 4, (sem VI)

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Bazy danych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

może być traktowany jako bufor pomiędzy programami użytkowymi a bazą danych. Kluczowe funkcje SZBD: CRUD słownik...

Sylabus z informatyki

  • Politechnika Warszawska
  • dr Krzysztof Urbaniak
  • Informatyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1134

finansowych. Elementy matematyki finansowej. Współdziałanie programu EXCEL z innymi programami użytkowymi...

Test wiedzy - informatyka

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • prof. UE dr hab. Ewa Ziemba
  • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

) ogólny algorytm szyfrowania d) tajny klucz (klucze) dostarczany wraz z programem użytkowym \j (e...