Program edukacyjny - strona 15

Reklama - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Lisowska-Magdziarz
 • Dziennikarstwo prasowe radiowe i telewizyjne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2135

się pod informację EDUMERCIAL - program edukacyjny DOCUMERTIAL - film...

Monopol - definicja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

konsumenckie opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o prawach...

Public relations - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 2975

rozpoczęcie kampanii - po zakończeniu kampanii - NIE ISTNIEJE Programy edukacyjne: - bezpośredni kontakt...

Od starożytności do KEN-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczo–Humanistyczny w Siedlcach
 • dr Aneta Niewęgłowska
 • Historia wychowania i myśli pedagogicznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zadaniem Towarzystwa było opracowywanie programów i podręczników szkolnych zgodnych z nowym programem...

PEDAGOG SZKOLNY- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2555

z filmami o tematyce pedagogicznej, programy edukacyjne i profilaktyczne tworzone przez Polskie Towarzystwo...

Pedagogika pracy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2688

Programy edukacyjne w Europie: Program Leonardo da Vinci - partnerski program w zakresie edukacji zawodowej...

Pedagogika serca

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5586

? czyli ułatwianie uczenia się; W programach edukacyjnych można spożytkować dostępne w domach źródła informacji...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów;13)występowanie...