Program edukacyjny - strona 14

Reklama podstawowe info

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1701

wplecione w artykuły wstępne) Infomercial - reklama pod pozorem gatunku informacyjnego Edumercial - programu...

Filmowe dewiacje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1204

się z uruchomionym przez rząd programem edukacyjnym przeciwko chorobom wenerycznym. Skorzystali na tym najbardziej...

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3815

przyswajający określone tresci przewidziane programem edukacyjnym, profilaktycznym czy terapeutycznym...

OŚWIATA DOROSŁYCH

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3150

o czynnikach mogących utrudniać podejmowanie decyzji o przystąpieniu do programów edukacyjnych należy wskazać...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1218
Wyświetleń: 7581

językowe, konstruowany program edukacyjny). Zakładano w jej ramach, że: - zjawiska muszą być poddane...

Całość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2611

publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów...