Program edukacyjny - strona 14

Reklama podstawowe info

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

wplecione w artykuły wstępne) Infomercial - reklama pod pozorem gatunku informacyjnego Edumercial - programu...

Filmowe dewiacje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

się z uruchomionym przez rząd programem edukacyjnym przeciwko chorobom wenerycznym. Skorzystali na tym najbardziej...

Etyka zawodu psychologa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyka
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3675

przyswajający określone tresci przewidziane programem edukacyjnym, profilaktycznym czy terapeutycznym...

OŚWIATA DOROSŁYCH

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

o czynnikach mogących utrudniać podejmowanie decyzji o przystąpieniu do programów edukacyjnych należy wskazać...

Socjologia wychowania - wykłady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Ewa Bielska
 • Socjologia wychowania
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 7028

językowe, konstruowany program edukacyjny). Zakładano w jej ramach, że: - zjawiska muszą być poddane...

Całość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2338

publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie konkurencji i konsumentów...