Profaza - strona 3

Oogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

interfaza> replikacja DNA >>> profaza mejozy 4 c Oocyt I rz. - ten okres trwa bardzo długo bo oocyty...

Układ płciowy żeński

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Paweł Sysa
 • Histologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

redukcyjny- profaza - diploten b) fazie wielkiego wzrostu- Podział ekwacyjnym - metafaza c) fazie...

Pęcherzyki jajnikowe

 • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1330

ziarnistych - obecność jamki Klasy pęcherzyków - pierwotne - oocyt I (profaza I podz. mejot) pojed. w-w kom...

Mejoza - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1610

; obejmuje chromatyny. Profaza I mejotyczna Leptoten - rozpoczyna się kondensacja chromatyny, rekombinacja...

Cytokineza, cykl komórkowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Elżbieta Pyza
 • Biologia komórki
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2226

komórki w fazę S i do zainicjowania replikacji) A ( CDK2) - koniec G1 - wczesna profaza. Wymagana...

Wykład - stan zatrzymanej oogenezy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Histologia i embriologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1967

witelogenezy jądro oocytu I rz. powraca do przerwanej profazy I podziału dojrzewania i kończy ją a następnie...

Mejoza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia komórki zwierzęcej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1708

; obejmuje chromatyny. Profaza I mejotyczna Leptoten - rozpoczyna się kondensacja chromatyny, rekombinacja...