Produkty gotowe - strona 40

Sciaga wszystko 2

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1078

. dobra pośrednie. Przedsięb. sprzedają także gotowe produkty gotowe, które nie są przedmiotem dalszego...

Ściaga wszystko

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

. dobra pośrednie. Przedsięb. sprzedają także gotowe produkty gotowe, które nie są przedmiotem dalszego...

Encyklopedia rachunkowości - P

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

i rezerwy - materiały na zobowiązania - produkty gotowe Zobowiązania krótkoterminowe - należności   - środki...

Rachunkowość - komplet wykladów

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Krystyna Barczyk
 • Rachunkowość
Pobrań: 1967
Wyświetleń: 7168

gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo...

Biznes plan - wykłady MWSE

 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • dr Maria Płonka
 • Biznes plan
Pobrań: 868
Wyświetleń: 5229

międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE: I. Zapasy materiały, półprodukty i produkty w toku, produkty gotowe, towary...