Produkt turystyczny - strona 8

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

. Produkt turystyczny - to oferta w większości usługowa przedstawiana przez różne firmy turystyczne, głównym...

Przedsiębiorstwo turystyczne

 • Politechnika Wrocławska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2793

przedsiębiorstw turystycznych Złożoność produktu turystycznego i jego specyfika powodują dużą różnorodność...

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

, produkty turystyczne itd. Akty prawne Wspólnot nakładają na Unię obowiązek stworzenia w celu ochrony...

Geografia turystyczna - materiały

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Piotr Migoń
 • Geografia turystyczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 7357

turystycznej, zarówno ze strony turystów - odbiorców produktu turystycznego, jak i organizatorów turystyki...

Rodzaje i formy turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2051

turystycznego na obszarze recepcji turystycznej iii. Jako produkt turystyczny turystyka kulturowa – walory...

Nauki Społeczne- Referat świadomość eko turystów - European Ecological...

 • Szkoła zawodowa AP Edukacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Spis treści WPROWADZENIE 5 Część I BADANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ TURYSTÓW    7 TŁO    7 METODA BADANIA    7 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW I PIERWSZE WNIOSKI    10 Część II ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW    14 ŹRÓDŁA WIEDZY O PRZYRODNICZYCH WALORACH REGIONÓW TURYSTYCZNYCH    1...

Powiat kluczborski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

„Atrakcyjność turystyczna powiatu kluczborskiego”. Autor: Flaga powiatu Mapa powiatu kluczborskiego z podziałem na gminy oraz p oło żenie powiatu kluczborskiego na mapie województwa opolskiego Charakterystyka obszaru. Zasięg terytorialny, uwarunkowania geograficzne, p ołożenie, powierzchnia . G...