Międzynarodowa polityka turystyczna - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 826
Wyświetleń: 7763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa polityka turystyczna - notatki - strona 1 Międzynarodowa polityka turystyczna - notatki - strona 2 Międzynarodowa polityka turystyczna - notatki - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 21 stron i porusza zagadnienia: międzynarodowa polityka turystyczna, WTO, turystyka międzynarodowa, relacje turystyki i innych dziedzin gospodarki, najważniejsze czynniki które decydują o rozwoju turystyki na świecie, czynniki polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki demograficzno-socjologiczno-pscyhologiczne, cechy usług turystycznych, historia i etapy rozwoju turystyki, dynamiczny rozwój turystyki uzdrowiskowej, okres rozwojowej fazy turystyki, turystyka jako forma zorganizowana, Tomas Hook, metody liczenia ruchu turystycznego, metoda graniczna, metoda rejestracji hotelowej, kwestionariusz ankietowy, metody rzadkie, rachunek satelitarny turystyki. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: mierzenie ruchu turystyczne, prognozy przyjazdów na świecie, kraje świata przyjmujące najwięcej turystów, dochody w turystyce światowej, redystrybucyjny efekt w turystyce, struktura źródeł dochodów i wydatków z turystyki zagranicznej, relacje dochodowe w turystyce w skali świata, polityka turystyczna, główne poglądy polityczne, polityka turystyczna, funkcje polityki turystycznej, funkcja deskryptywna, funkcja eksplanacyjna, funkcja prognostyczna, funkcja normatywna, funkcja instrumentalna, geneza polityki turystycznej, model polityki turystycznej, Mill i Morrison, państwo a sektor turystyki.


MIĘDZYNARODOWA POLITYKA TURYSTYCZNA
EGZAMIN- 30 PYTAŃ TEST WIELOKROTNEGO WYBORU.
Tematyka:
Turystyka na świecie z nawiązaniem do polityki
Podmioty międzynarodowej polityki turystycznej
Miejsce turystyki w administracji danych państw
Literatura:
„Międzynarodowy ruch turystyki w UE”- Helnarska, wyd. A.Marszałek, Toruń 2004
„Produkt turystyczny”- Jan Karczmarek, Stasia, Włodarczyk, wyd.PWE, W-wa 2005
„Ekonomika turystyki” pod. Red. A Panasiuk PWN W-wa 2006
„Turystyka w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym” pod. Red. G. Gołęmbski AE, Poznań 2006
„ŚWIAT JEST KSIĄŻKĄ I CI, KTÓRZY NIE PODRÓŻUJĄ, CZYTAJĄ TYLKO PIERWSZĄ STRONĘ”- Św. Augustyn
Def. WTO (UN WTO)
Turystyka zagraniczna- obejmuje ogół czynności osób, które podróżują poza granice własnego kraju i przebywają tam w celach wypoczynkowych, krajoznawczych, zdrowotnych, służbowych, nie dłużej niż przez 1 rok z wyłączeniem podróży w celach zarobkowych i nie w celach osiedlenia się.
To ogół zjawisk związanych z podróżą i pobytem za granicą osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoim codziennym środowiskiem. środowiskiem tym zwłaszcza ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością i turystami o ile gł. celem ich wyjazdu nie jest działalność zarobkowa i chęć osiedlenia się.
PODRÓŻNY
/ \
ODWIEDZAJĄCY INNI PODRÓŻNI
/ \
Turysta odwiedzający
ODWIEDZAJĄCY
/ \
Zagraniczny krajowy
Turystyka międzynarodowa:
Turystyka jest uznana jako zjawisko określające dynamiczny rozwój tej dziedziny gospodarczej. Przez wiele lat nacisk kładziono na przemysł, turystyka była mało ważna.
W polityce gł. motor rozwoju gospodarczego stanowił przemysł- tak było gł. do lat 80-tych XX wieku. Pod koniec lat 80-tych zaczęto inaczej traktować gospodarkę, zwrócono uwagę na zanieczyszczenie środowiska i ogólnie wszystko, co wiąże się z ekologią.
Zwrócono uwagę na przemieszczenie znaczenia dziedzin gosp. Na 1 miejscu zaczęły ustawiać się usługi, którym miejsca ustąpił przemysł i rolnictwo.
Turystyka jest usługą.
W latach 90-tych turystyka w krajach mających wpływ na jej rozwój, zaczęła napędzać gospodarkę.
„TURYSTYKA TO FENOMEN CZASÓW WSPÓŁCZESNY

(…)

… skutecznie budowano drogi, najstarsze są drogi perskie, budowane w VI wieku p.n.e. Co 30 mil na takiej drodze budowano oberże - punkty zaopatrzenia
- Kolejne drogi to drogi rzymskie, budowane w IV- V wieku p.n.e.
- I wiek p.n.e. - Oktawian August wprowadza kontrole państwa nad podróżującymi i nakazuje budowę zajazdów.
- I wiek n.e. - opisy zajazdów ( gospoda w Jerycho, pomiędzy Betlejem a Jerozolimą)
- 325…
…, na przedsiębiorstwa, grupy społeczne, relacja między sektorami gospodarki. Strona pozytywna: daje licencje, pozwolenia, wymusza pewne działania.
Producent- państwo jest właścicielem dóbr publicznych (dobra wolne- przyrodnicze; dobra prywatne- przedmiot wymiany i podlega sprzedaży) i zarządza nimi. Instrumenty- państwo ma do dyspozycji pewne instrumenty (narzędzia) do realizacji działań. Dzielimy je na:
Instrumenty…
… jak Delfy, Bliski Wschód, od I w.n.e rozwija się kult Religi chrześcijańskiej i muzułmańskiej
- Pierwsi pątnicy ( I, II, III wiek n.e. ) chrześcijańscy podróżowali do:
* Jerozolimy * Rzymu
Muzułmanie podróżowali do Mekki
- Wyjazdy w celach leczniczych
- Wyjazdy kupieckie
- Wyjazdy odkrywcze, po wiedze, poznawcze - na Uniwersytety
- Wyjazdy w sprawach zawodowych
- Wyjazdy dla przyjemności
B) Na początku…
… efekt w turystyce to:
Zmiany w przestrzennej strukturze podziału dochodu narodowego( ludność z krajów bogatych odwiedza kraje bardzo atrakcyjne)
Powstają nowe źródła dochodów w miejscowościach recepcji turystycznej ( powstają nowe miejsca pracy)
Zmniejszenie rozpiętości w poziomie życia
Wzrost wpływów budżetów lokalnych i regionalnych.
Mnożnik: mi= 1/1-Ksk ( krańcowa skłonność do konsumpcji
… Zakonu Templariuszy : zakon założony w Jerozolimie w 1119 roku przez rycerzy francuskich. Ich zadaniem była walka z muzułmanami. Templariusze zasłynęli z projektowania i budowy najdoskonalszych dróg przy drogach budowali „komandorie”- zajazdy. Drogi budowane przez templariuszy łączyły Morze Śródziemne z Kanałem LA Manche.
- HOSPICJA - schroniska dla pątników, słowo to oznacza właśnie „ schronienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz