Produkcyjność - strona 3

Kategorie produkcji

 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

produktów finalnych (końcowych, gotowych) wytworzonych w gospodarstwie, jest więc miarą produkcyjności...

Funkcje Cobb Douglasa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

a= Yt/Lt=Pl. Tę relację nazywa się przeciętną produkcyjnością pracy Pl mierzoną dochodem narodowym...

Koszty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1505

charakter jej przebiegu dla różnych poziomów L oraz wyznacz graficznie funkcje produkcyjności przeciętnej...

Makroekonomia - WYKŁAD 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Kultys
 • Makroekonomia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1554

one spowodować zmiany w popycie na pracę lub w podaży pracy. O krańcowej produkcyjności pracy decydują zasoby...

Przykładowy zestaw zadań.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

oraz wartości parametrów, oraz (podając wartość, wzór z wyprowadzeniem oraz interpretacje): e) Produkcyjność...

Przykładowy sprawdzian z ekonometrii.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

oraz wartości parametrów, oraz (podając wartość, wzór z wyprowadzeniem oraz interpretacje): e) Produkcyjność...