Sprawdzian z ekonometrii - termin C - 2005

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzian z ekonometrii - termin C - 2005 - strona 1

Fragment notatki:

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin C               Czas: 110 min. 09-02-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, domyślny poziom istotności 0,05.  1. ( 50 pkt. )Dany jest model:   ( ) ( ) t e g g y t t t ε β β α 2 3 + + = ;   ) , 0 ( ~ 2 σ ε iiN t t  1 2 3 4 5  yt 4,28 7,82  9,6 10,55 9,36  gt 1 3 6 9 5  Proszę:  A. ( 10 pkt. ) podać wstępne oceny parametrów mogących służyć jako punkty startowe.  B. ( 20 pkt. ) oszacować parametry modelu przy pomocy nieliniowej MNK (proszę wykonać  dwie iteracje algorytmu G-N, sprawdzać wielkość względnej poprawki)  [w dalszych obliczeniach poniżej można wykorzystać wyniki z ostatniej iteracji algorytmu]  C. ( 5 pkt. ) wyliczyć i podać przybliżone błędy średnie szacunku parametrów  D. ( 5 pkt. ) zbudować i zinterpretować 90% przedział ufności dla parametru  α  E. ( 10 pkt. ) zbadać, czy suma parametrów jest istotnie różna od 1    2.   (25 pkt.)  Dana jest oszacowana funkcja produkcji:  ( ) t L K Q t t t 02 , 0 ln ˆ ln + =   Proszę: (dla t = 5, K*=40, L*=80)  F. ( 4 pkt. ) podać pełną nazwę i postać formy funkcyjnej oraz wartości parametrów  G. ( 6 pkt .) wyprowadzić wzór i podać wartość produkcyjności krańcowej pracy wraz z  interpretacją.  H. ( 6 pkt. ) wyprowadzić wzór i podać wartość technicznej stopy substytucji jednej jednostki  nakładu pracy wraz z interpretacją.  I. ( 3 pkt. ) podać wzór i wartość elastyczności substytucji.  3.   (25 pkt)  Dana jest oszacowana funkcja produkcji:  t t t L K Q + = ˆ   Proszę: (dla t = 5, K*=40, L*=80)  J. ( 4 pkt. ) podać pełną nazwę i postać formy funkcyjnej oraz wartości parametrów  K. ( 6 pkt .) wyprowadzić wzór i podać wartość produkcyjności krańcowej pracy wraz z  interpretacją.  L. ( 6 pkt. ) wyprowadzić wzór i podać wartość technicznej stopy substytucji jednej jednostki  nakładu pracy wraz z interpretacją.  M. ( 3 pkt. ) podać wzór i wartość elastyczności substytucji.    ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz