Sprawdzian z ekonometrii jako przykład. 2005r - Funkcja produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzian z ekonometrii jako przykład. 2005r - Funkcja produkcji - strona 1

Fragment notatki:

Sprawdzian z ekonometrii nr 2 – termin B               Czas: 100 min. 21-01-2005    Imię    Własnoręczny podpis    Nazwisko    Numer indeksu    Dokładność obliczeń : 3 miejsca po przecinku, domyślny poziom istotności 0,05.  1.  (55 pkt) Dany jest model:   ( )  t e e t y t ε αβ α 1 2 2 − + = ; ) , 0 ( ~ 2 σ ε iiN t t  1 2 3 4 5  yt 1062,13 1142,91 1192,54 1264,19 1347,75  a)  (40 pkt) Proszę oszacować nieznane parametry modelu za pomocą algorytmu G-N,  przyjmując jako punkt startowy  α(0) = 2 , β(0) = 2 . Proszę wykonać dwie iteracje  algorytmu, sprawdzając wielkość względnej poprawki. Do dalszych obliczeń można  wykorzystać wyniki uzyskane w ostatniej wykonanej iteracji.   b)  (15 pkt) Proszę zbadać istotność parametrów  2.  (45 pkt) Dana jest oszacowana funkcja produkcji:  ( ) t L K Q t t t 02 , 0 ln ˆ ln + + =   Proszę: (dla t = 5, K*=90, L*=50)  c) Podać nazwę i postać formy funkcyjnej oraz wartości parametrów,  oraz (podając wartość, wzór z wyprowadzeniem oraz interpretacje):  d) Produkcyjność krańcową pracy  e) Elastyczność względem nakładu pracy  f) Współczynnik efektu skali  g) Techniczną stopę substytucji (na 1 jednostkę pracy)  Oraz proszę:   h) Podać wartość elastyczności substytucji bez wyprowadzenia i z przybliżoną interpretacją    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz