Produkcyjność - strona 22

Metody i techniki badawcze - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Maria Winc_awska
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1351

(1924) Chciano poszukiwać czynników zwiększających produkcyjność. Sięgnięto do autorytetów naukowych...

Geodezja - test

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Geodezja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1491

. Co określa typ siedliskowy: a) produkcyjność gleb w lasach, b) klasę bonitacyjną , c) , d) . 36. Metody...

Higiena pasz

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Piotr Adam Bednarczyk
  • Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2023

, obniżony apetyt i produkcyjność, zahamowanie wzrostu (tucz i zwierzęta rosnące); białko - brak konkretnych...

Historia myśli ekonomicznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 6524

reprodukcji. Teoria pacy produkcyjnej Smitha - do czasów Smitha produkcyjność pracy łączono z określoną...