Produkcja potencjalna - strona 17

Ekonomia-folie z wykładów

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

przyczyniają się w długim okresie do rozbudowy zdolności wytwórczych gospodarki i wzrostu produkcji...

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3066

się produkcji potencjalnej. W neoklasycznym modelu zakłada się po prostu, że faktyczne wielkości produkcji...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1932

wytwarzają tylko przemysł, budownictwo i rolnictwo. DETERMINANTY DOCHODU NARODOWEGO Wielkość produkcji...

Polityka pieniężna - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2716

procentowa -oczekiwana (bieżąca) stopa inflacji -wielkość produkcji potencjalnej 77. Co to jest cel...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3017

dostosowywaniu się płac nominalnych prowadzi do powrotu gospodarki do stanu pełnego zatrudnienia i produkcji...

Polityka pieniężna WSB

 • dr Michał Pronobis
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 595
Wyświetleń: 4718

wymiany; szybkość obracania pieniędzmi w obiegu. Y - produkcja potencjalna mówi ile można maksymalnie...

Bezrobocie - przyczyny

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Bartosz Fortuński
 • Makroekonomia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3430

roboczej dlatego też produkcja faktyczna(rzeczywista) jest niższa od produkcji potencjalnej (produkcja...