Ekonomia-folie z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomia-folie z wykładów - strona 1 Ekonomia-folie z wykładów - strona 2 Ekonomia-folie z wykładów - strona 3

Fragment notatki:

ADRIANNA ŁUKASZEWICZ
FOLIE Z WYKŁADÓW
EKONOMIA
WDiNP
2004/2005
Blok 1.
WPROWADZENIE DO EKONOMII
Definicja ekonomii:
Ekonomia opisuje sposoby zachowania się człowieka (ludzi) w procesie gospodarowania. Przestrzeń zainteresowań ekonomii to: produkcja, podział i konsumpcja. Ekonomia opisuje w jaki sposób społeczeństwo używa ograniczonych zasobów dla produkcji dóbr i usług i w jaki sposób dzieli je pomiędzy poszczególne grupy społeczne.
Ekonomia jako nauka społeczna
Wyodrębnienie ekonomii jako samodzielnej nauki:
1776 rok- Adam Smith- „O bogactwie narodów” („niewidzialna ręka rynku”)
Człowiek ekonomiczny („homo economicus”) i zasada racjonalnego gospodarowania
Zasoby: ziemia, praca, kapitał i technologia
Zmiana znaczenia poszczególnych zasobów w kreowaniu bogactwa Ograniczoność (rzadkość) zasobów i jej skutki dla człowieka Ekonomia jako nauka wyborów ekonomicznych:
krzywa możliwości produkcyjnych
Podział ekonomii na mikro i makroekonomię
Zainteresowania ekonomii: Co? Jak? Dla kogo? produkować
Systemy ekonomiczne, jako sposoby odpowiedzi na powyższe pytania:
System rynkowy
System nakazowo-rozdzielczy
System mieszany
Ekonomia pozytywna i normatywna
KRZYWA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH
Przedstawia- przy każdej wielkości produkcji jednego dobra- maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra. (RYSUNEK W KSIĄZCE)
A,B- punkty efektywne (wymienność, substytucyjność)
C- punkt nieefektywny- marnotrawstwo
D- punkt nieosiągalny
Prawo malejących przychodów-
Każdy następny zatrudniony w danej gałęzi zwiększa produkcję w stopniu mniejszym niż jego poprzednik
Koszt alternatywny danego dobra to ilość innego dobra, z której trzeba zrezygnować, aby możliwe stało się wytworzenie dodatkowej jednostki tego pierwszego dobra.
Poziom kosztu alternatywnego jest odzwierciedlone w nachyleniu krzywej możliwości produkcyjnych
Blok 2. Popyt, podaż, rynek
Co to jest rynek?
Rynek to ogół warunków ekonomicznych, w których dochodzi do zawierania transakcji wymiennych między sprzedawcami, oferującymi towary i usługi a nabywcami, reprezentującymi potrzeby, poparte określonymi środkami nabywczymi.

(…)

… od dochodu. Inaczej- to krańcowa skłonność do konsumpcji -KSK (ang. MPC).
Funkcja konsumpcji pokazuje, że istnieje przewidywalna zależność między rozporządzalnym dochodem a konsumpcją. Im wyższy jest rozporządzalny dochód, tym wyższa jest konsumpcja.
Funkcja konsumpcji jest różna w czasie długim i w czasie krótkim.
W długim okresie wydatki konsumpcyjne i PKB rosną w zbliżonym tempie, natomiast w czasie krótkim wahania koniunkturalne wydatków konsumpcyjnych są mniejsze niż PKB.
Rozróżniamy PKB i dochód rozporządzalny. PKB przewyższa dochód rozporządzalny o około 40%. Konsumpcja zależy od dochodu rozporządzalnego. Gdy wahania dochodu rozporządzalnego są małe, małe będą też wahania konsumpcji.
W okresie recesji maleje różnica między PKB a dochodem rozporządzalnym- zmniejszają się podatki, rosną transfery, maleją zyski nie rozdzielone, gdyż przedsiębiorstwa nie zmniejszają adekwatnie do koniunktury dywidend. Zatem dochód rozporządzalny nie zmniejsza się w takim samym stopniu, co PKB. Wyróżniamy trzy rodzaje dóbr konsumpcyjnych: dobra trwałe, nietrwałe i usługi. Usługi cechuje stały wzrost w czasie i brak wrażliwości na wahania koniunktury (patrz: służba zdrowia). Wydatki na dobra nietrwałe podlegają nieco…

Ekonomiczna- kontrola cen, rodzajów produktów, określanie swobody wejścia i wyjścia
Społeczna- normy bezpieczeństwa, ekologiczne, zdrowotne
Cel regulacji- dostępność usługi
Skutek regulacji: zmniejszenie konkurencji i stworzenie uprzywilejowanej pozycji przedsiębiorstwa
Deregulacja- od połowy lat 70.
Lotnictwo
Przemysł naftowy
Przewozy, linie kolejowe
Opozycja wobec deregulacji
Oligopol
wojny cenowe…
… cłom:
strata dla konsumentów
nieefektywna alokacja zasobów
strata społeczna
Inne narzędzia polityki handlowej:
ograniczenia ilościowe (kwoty)
bariery pozataryfowe (standardy, normy, zezwolenia)
subsydia eksportowe
Blok 8:
BILANS PŁATNICZY
Składa się zwykle z trzech rachunków:
Rachunku obrotów bieżących
tu zawarte są wszelkie transakcje eksportowo-importowe dóbr i usług widzialnych i niewidzialnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz