Produkcja pierwotna - strona 2

note /search

Egzamin 2 - pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

wynosi od 0,1 km do 1km b/ średnia produkcja pierwotna w biomie rafy koralowej wynosi 0,5 kg s.m./m2/rok...

Biogeneza i historia biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1463

pierwotną, porównywalną z tą, jaka jest na pustyniach. Znacznie większą produkcję pierwotną mają płytkie...

Jeziora - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

hypolimnion (> 50%) głębokie, przez co iloraz objętości epi- do hypolimnionu < 1 – mała produkcja pierwotna...

GOSPODARKA ZASOBAMI NATURALNYMI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1351

są w tej przestrzeni. W obrębie przestrzeni geograficznej wyróżniamy trzy rodzaje obszarów: Produkcji pierwotnej...

Ekosystem morski - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1134

planktonowe. Flora bentosowa-obok glonów źródło produkcji pierwotnej. Zróżnicowanie flory i fauny dennej zal...

Geografia ekonomiczna - testy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1393

pierwotnej, wtórnej, uprzemysłowione produkcji pierwotnej, wtórnej, antropogeniczne produkcji pierwotnej...

Podział pókłuli - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1211

fotyczna – tam odbywa się produkcja pierwotna Strefa dysfotyczna – promieniowanie słoneczne przenika...