Egzamin 2 - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin 2 - pytania  - strona 1 Egzamin 2 - pytania  - strona 2 Egzamin 2 - pytania  - strona 3

Fragment notatki:

Chmara. Notatka składa się z 3 stron.
1/ Podaj czas trwania fanerozoiku……………………………………, oraz wymień ery fanerozoiku:
a/ …………………………………………………………………………..
b/ …………………………………………………………………………..
c/ …………………………………………………………………………..
2/ Zredaguj poprawną odpowiedź, podkreślając odpowiednie wyrazy (dotyczy głównej cyrkulacji mas powietrza na Ziem): Rozgrzane powietrze unosząc się znad równika schładza się / ogrzewa się , po czym nawilża się / odwadnia , a następnie unosi się / opada w pasie obu zwrotników
3/ Wymień w punktach (a-d) warstwy skorupy Ziemi z podaniem miąższości (km)
warstwa miąższość
a/ …............................................... - …………………………………… b/ …………………………………… - ……………………………………
c/ …………………………………… - …………………………………....
d/ …………………………………… - ……………………………………
4/ Chronologia wielkich wymierań na Ziemi (z opcji 1-5 wybierz jedną, właściwą). perm/trias; trias; ordowik/sylur; dewon/karbon; kreda/trzeciorzęd
perm/trias; trias; dewon/karbon; ordowik/sylur; kreda/trzeciorzęd
ordowik/sylur; perm/trias; trias; dewon/karbon; kreda/trzeciorzęd
ordowik/sylur; dewon/karbon; perm/trias; trias; kreda/trzeciorzęd
dewon/karbon; perm/trias; trias; ordowik/sylur; kreda/trzeciorzęd
5/ Wpisz właściwą nazwę enzymu: Bakterie mające zdolność do pobierania azotu cząsteczkowego wykorzystują w tym celu enzym …………………………... 6/ Zredaguj poprawną odpowiedź podkreślając odpowiednie wyrazy: Gleby laterytowe są kwaśne / zasadowe, jałowe / żyzne, ubogie / bogate w krzemionkę, zasobne w konkrecje żelaza / wapnia, występują w klimacie międzyzwrotnikowym / subborealnym
7/ Podaj poprawną odpowiedź:
a/ miąższość strefy eufotycznej w morzach i oceanach wynosi od 0,1 km do 1km b/ średnia produkcja pierwotna w biomie rafy koralowej wynosi 0,5 kg s.m./m 2 /rok c/ zjawisko wypychania wód głębinowych ku powierzchni nosi nazwę upwellingów d/ głównym producentem materii organicznej w morzach i oceanach jest fitobentos
8/ Wymień dwa najbardziej produktywne i dwa najmniej produktywne biomy Ziemi i podaj ich produkcję pierwotną, wyrażoną w kg s.m./m 2 /rok) Najbardziej produktywne:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz