Proboszczów - strona 2

Ryczałty podatkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

przez osoby fizyczne Podatek ten dotyczy dwóch kategorii osób duchownych: Proboszczów, Wikariuszy, Ewentualnie...

Duchowni i laikat-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Józef Kloch
 • Kościół katolicki w Polsce i na świecie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 861

: metropolita arcybiskup dziekan proboszcz wikariusz (wikary) rektor (Kościoła rektoralnego) Honorowe: kanonik...

Weryfikacja modelu ekonometrycznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 175
Wyświetleń: 679

Regressor Coefficient Standard Error T-Ratio[Prob] C 7826.7 3922.0 1.9956[0.093] X1t 2.5856 1.9624 1.3176...

Produkcja sprzedana

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 826

parametrów. Ocena parametrów stochastycznych modelu. R2 = 0.9578 φ2 = 0.0422 V = 5.339% hD = -0.66898 prob...