Transformacja częstotliwościowa - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Transformacja częstotliwościowa - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Transformacja częstotliwościowa Transformacja częstotliwościowa może być dokonana na etapie projektu pro-
totypu analogowego lub po obliczeniu transmitancji dolnoprzepustowego fil-
tru cyfrowego. Często dolnoprzepustowy prototyp analogowy projektowany
jest dla c = 1 (filtr znormalizowany), natomiast projektowany filtr ma okre-
śloną częstotliwość graniczną. Wspołczynniki filtru cyfrowego o zadanych
parametrach można otrzymać dwoma sposobami. 1) Użyć transformacji czę-
stotliwościowej w dziedzinie analogowej w postaci s −→ s/ p i następnie
opisanymi wcześniej metodami przekształceń płaszczyzny s → z , podstawia-
jąc zadaną wartość T s , obliczyć wspołczynniki prototypu dolnoprzepustowego
filtru cyfrowego. 2) Dobrać taką wartość T s , aby z prototypu znormalizowa-
nego otrzymać filtr cyfrowy o zadanych parametrach. Wynika to z faktu, że
parametry częstotliwościowe filtru cyfrowego zależą od częstotliwości prob-
kowania.
Prototyp dolnoprzepustowego filtru cyfrowego, transformuje się na żądany
typ filtru za pomocą odpowiedniego podstawienia z tab. 10.1.
Transformacja częstotliwościowa może być wykonana także na płaszczyź-
nie s (w dziedzinie analogowej). Rozwiązanie to stosowane jest rzadko ze
względu na problemy związane z nakładaniem się charakterystyk (niezmien-
ność odpowiedzi impulsowej) i zniekształcaniem osi częstotliwości (transfor-
macja biliniowa). Transformacja na płaszczyźnie z nie ma tych ograniczeń.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz