Prefabrykat - strona 4

Tunele wieloprzewodowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wysocki
 • Inżynieria Miejska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1904

centralnej ciepłej wody 2 DN80, 7 - prefabrykat górny żelbetowy, 8 - złącze poziome, 9 - prefabrykat dolny...

Powłoki żelbetonowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Moczko
 • Technologia betonów i zapraw
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2933

jest zastosowanie lekkich, cienkościennych prefabrykatów żelbetowych; stosowane są rożne kształty przekryć...

Gips - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

zmechanizowanym lub ręcznym kleje gipsowe do klejenia prefabrykatów gipsowych oraz do osadzania płyt gipsowo...

Roboty transportowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

skrzyniowym; (prefabrykat, żwir i skrzynkę piwa), technologia specjalizowana posługująca się środkami...

Rodzaje konstrukcji z betonu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

są montowa­ne z odrębnych prefabrykatów, tj. elementów wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytwórni...

Ściany z betonu - omówienie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

idealne wypoziomowanie ścian, na których opierane są prefabrykaty. Z krawędzi płyt wystają stalowe...