Praxis - strona 2

Prawo miejskie, ziemskie i wiejskie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1162

sądową (usus, praxis) pejudykaty wydawane przez sądy wyższe - „wyroki o mocy ustawy” prawo stanowione...

Wizje naukowości socjologii

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr inż. Maria Siwek
  • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

ich działania. A z działań masowych składa się właśnie społeczna praxis. Od zupełnie innej strony...

Tomasz z Akwinu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Filozofia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

, za Arystotelesem, wyróżniał trzy podstawowe sfery: poznawanie (theoria), postępowanie (praxis) i tworzenie (poiesis...

Filozofia szczęścia-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Ewa Serafin
  • Filozofia szczęścia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1155

odpowiednie środki i odpowiednie sposoby ich użycia do osiągnięcia odpowiedniego celu). Praxis jest nadrzędna...