Prawo rynków - strona 18

Zzagadnienia na egzamin z mikro

Pobrań: 182
Wyświetleń: 1015

Poruszają tematy takie jak: ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności, teoria ekonomiczna, proces gospodarowania, systemy społeczno - gospodarcze, pieniądz w gospodarce rynkowej, analiza popytu i podaży, teoria zachowania gospodarstwa domowego, spółka akcyjna i zasady jej funkcjonowania, ceny minima...

Ekonomia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 1841
Wyświetleń: 2758

osoba, która chce pracować za tę płacę, nie pozostaje bez pracy. - prawa rynków Saya - teza „produkcja...

Pytania na kolokwium-prawo konstytcyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Przemysław Kierończyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 1617
Wyświetleń: 2695

Pojęcie praw człowieka.Prawo pierwotne w stosunku państwa, przysługujące każdemu człowiekowi bez względu na jego przynależność państwową czy pozycję w społeczeństwie. Rzadko terminowi temu nadawane jest nieco inne znaczenie. Nieliczni uważają, że odnosi się ono tylko do tych praw jednost...

Podaż, popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

w których kształtują się stosunki wymienne; hurtownie, giełdy, banki, itd. Regulatorem stosunków wymiany są prawa rynku...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

zewnętrznej ingerencji) * interesy ogólnospołeczne są wypadkową interesów indywidualnych 1 * prawo rynków...

Polityka gospodarcza - wykład

 • dr Jerzy Michałowski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1211

na wojskową, kosztem produkcji cywilnej); prawa demokratyczne zostały ograniczone, prawa rynku także. Neurath...

Historia literatury - Imperium

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

zwycięstwo, polegał na wyrzuceniu i wywłaszczeniu kupców (ludzi niezależnych, kierujących się prawami rynku...