Prawo rodzinne - strona 13

Utrata Obywatelstwa Polskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

być może albo na gruncie prawa rodzinnego - opiekuńczego albo administracyjnego . Przesłanka zmiany nazwiska i imienia...

MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

kobiety i mężczyzny, którzy nie zawarli ze sobą małżeństwa w formie określonej przez prawo rodzinne...

Psychologia sądowa - wykład 3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Danuta Rode
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2772

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego   Przepisy prawa rodzinnego definiują pożycie małżeńskie...

System prawa ( po za rzymskim)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

nad wdową sprawował pełnoletni syn II. PRAWO RODZINNE małżeństwo - musiało być zawarte w określonej formie...

Postępowanie nieprocesowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Antoni Szczurek
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2051

, o ubezwłasnowolnienie, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, art. od 561 do 605, np. zezwolenie...