Prawo pozytywne - strona 10

Zagadnienie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

obywateli jest prawo pozytywne. Istnieje też potrzeba odnalezienia podstawy jedności obywateli...

Kontrola aktów prawa miejscowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bronisław Frączak
 • Prawo miejscowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

kontrolowanym o Legalność: zgodność z prawem pozytywnym, obowiązującym  Zgodność formalna - tryb, kompetencje...

Darwizm prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Edyta Balcerek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 938

wewnątrz rasy Walka ras wymusza rozwój - pozytywny sens agresji Do powstania prawa pozytywnego doprowadziła...

Kant - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

uzasadnienia prawa pozytywnego. Zawierając umowę o utworzeniu państwa ludzie pozbyli się wprawdzie zewnętrznej...

Konstrukcja „państwa prawnego”

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

- prawo stoi ponad obywatelem i państwem - źródłem prawo jest wyłącznie prawo pozytywne, stanowione...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631

(w ten sposób państwo zyskało prawo do stanowienia praw pozytywnych oraz ich egzekwowania - możliwość przymusu...

Znaczenie terminu konstytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2289

, gwarantująca podstawowe prawa jednostce, stanowiąca najwyższy szczebel w hierarchii prawa pozytywnego...

Instrumenty polityki społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Polityka społeczna
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1596

, usprawnienie rynku pracy. Prawne: Prawa negatywne, prawa pozytywne. Informacyjne: Edukacja, informacja...