Konstrukcja „państwa prawnego”

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstrukcja „państwa prawnego” - strona 1 Konstrukcja „państwa prawnego” - strona 2

Fragment notatki:

Rozdział XXV. Konstrukcja „państwa prawnego” 1. Geneza i treść państwa prawnego w I połowie XIX wieku - Francja XVI wiek , J. Bodin prawo jako sprawiedliwy rozkaz suwerena
- ideologia niemiecka doby reformacji tj pokój augsburski 1555r., - H. Grocjusz, K. Monteskiusz
- zasady ustroju angielskiego
- doktryna J.J. Rousseau źródło prawa jako wola powszechna
- E. Kant
- Twórca terminu „państwo prawne” Robert von Mohl Podział prawa państwowego na administracyjne i konstytucyjne Prawo konstytucyjne - chroni prawa jednostki przed ingerencją państwa
- Zasady konstytucyjne składające się na koncepcję państwa prawnego : a) zasada wolności jednostki
b) zasada równości wobec ustawy ( eliminacja przywilejów)
c) zasada kontroli d) zasada legitymowalności
e) związanie działania władzy z prawem i prawne uregulowanie stosunków między obywatelami a państwem 2. Pozytywizm prawniczy - XVII i XVIII wiek - prawo natury - powoływały się na nie Deklaracja Niepodległości z 1776r. i Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789r. - prawo natury - krytyka państwa feudalnego i stanowej struktury społecznej - prawo jako czynnik stabilizujący życie społeczne i ustrój państwa burżuazyjnego - odejście od prawa natury
- pozytywizm - prawo jako rozkaz zwierzchnika skierowany do obywatela pod groźbą sankcji w wypadku jego niewykonania
- suwerenna władza
- pewność prawa - prawo stoi ponad obywatelem i państwem - źródłem prawo jest wyłącznie prawo pozytywne, stanowione. - hierarchia aktów prawnych i wymóg zgodności z konstytucją aktów niższego rzędu
3. Koncepcja państwa prawnego z II połowie XIX wieku - zasady nowoczesnego konstytucjonalizmu a) zasada praw naturalnych b) zasada kodyfikacji prawa
c) zasada umowy społecznej d) zasada praw obywatelskich
e) zasada rządów prawa f) pośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy - Lorenz von Stein rządy prawa są systemem zasad ustalonych przez prawo oraz środków prawnych, przy pomocy których gwarantuje się, iż administracja utrzyma się w podstawowych ramach zarówno co do wydawania przepisów, jak i innej działalności” - praworządność - obowiązek przestrzegania prawa pozytywnego przez organy państwowe a) w sensie formalnym - wykonywanie przez państwo ustaw

(…)

…) północnoniemiecki - w Prusach
Ustawa z 1875r. o ustroju sadowo- administracyjnym Ustawa z 1883r. o powszechnej administracji krajowej Trójinstancyjne sadownictwo administracyjne a) I instancja - wydział powiatowy b) II instancja - wydział obwodowy c) III instancja Najwyższy Trybunał Administracyjny w Berlinie 2) południowoniemiecki - Austria
1868r. rozdział sadownictwa od administracji Ustawa z 1875r…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz