wykład - orzeczenia sądownictwa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wykład - orzeczenia sądownictwa administracyjnego - strona 1 wykład - orzeczenia sądownictwa administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

Orzeczenia sądów administracyjnych, decyzje administracyjne [wydawane przez organy administracyjne] mogą mieć co do zasady dwojaki charakter:
*decyzje ZWIĄZANE-mamy do czynienia wówczas kiedy konkretny przepis prawa admnistarcyjnego nakazuje organowi adminisytracyjnemu wydać decyzję adminstarcyjną, oznacza to że prawo przewiduje warunki, które muszą zostać spełnione, z tych warunków rodzi się obowiązek wydania decyzji administarcyjnej → w tym ujęciu organ administarcyjny jest tylko wykonawcą normy prawnej - przypadek klasyczny. Rola sadownictwa adminstarcyjnego jest zbadanie czy dnay organ działał legalnie.przykłady narzuszenia praw przez sąd adm: - wszystkie warunki wymagane nie zostały spełnione - decyzja jest nieważna bo została podjęta nielegalnie, a sad administarcyjny może stwierdzic jej niewaznosc
-zostały ziszczone wszystkie warunki co rodzi obowiazek wydania decyzji adminmistaracyjen, ale jeżeli go nie wykonal to również jest nielegalne z prawem. Reguła jest jasna u prosta.
*decyzje UZNANIOWE -władza dyskrecjonalna sądownictwa, swobodno-uznaniwowa. Zostawia się ludziom dużo luzu. Norma która dotyczy decyzji admjinistarcyjnej, przy spełnieniu określonych warunków pozwala wydać decyzję administracyjną, ale sąd nie musi tego robić. Przykładowa sytuacja: Dany obywatel z tytułu normy prawnej musi zapłacić określony podatek, organ administracyjny musi sprawdzić czy taki obowiązek powstał, jeżeli tak to organ musi stwierdzić jego obowiazywanie. Sąd adm obciąża obywatela podatkiem, a organ administarcyjny nie może tego negowac. ZAKRES WŁADZY DYSKRECJONALNEJ- Trudne warunki finansowe w rodzinie , organ administaracyjny może wydać rentę ale nie musi, swobodnego-uznania organ może wydac decyzje ale nie musi, organ wydajac decyzje może kierwac się elementem pozaprawnym. Oba rodzaje decyzji nie są umocowane do rozstrzygania spraw, ale przede wszystkim do badnia celowosci i slusznosci badań administracyjnych z różnych względów:
-względy polityczne - „nie przyznam renty bo jest kryzys gospodarczy”
-celowościowe- przyzna danej rodzinie rente ponieważ uzna ze zostanie to dobrze przez spoleczenstw odebrane
-sprawiedliwosciowe- uzna, że należy komus przyznać rentę rodzinie, ponieważ trudna sytuacja powstała z przyczyn od tej osoby niezależnych
W sferze tych przesłanek organ wydaje decyzje administarcyjne albo odmawia ich wydania.
Sytuacja kiedy można przyznac rentę, rodzina jest zależna od trudnej sytuacji życiowej danej osoby, jeżeli stwierdzimy ze taka nie jest, a organ przyznał rentę można stwierdzić, że organ administarcyjny wydał decyzję nielegalnie, złamał prawo. Jeśli przyjmiemy, że sąd administracyjny jest tylko od tego, by badać legalność lub nie to nie może uznawać za nieważne decyzji nawet jeśli nie zgadza się z przeslankami politycznymi , celowosciowymi lub sprawiedliwosciowymi.

(…)

… się - wymierzone jest w cel ustanowienia tej normy prawnej. Przy tradycyjnym systemie kontroli legalności ten cel nie może być realizowany w administracji, we Francji u źródeł każdego przepisu prawa leży jakiś cel, który można wyinterpretować z normy prawnej, celowośc działannia jest także legalnością działania, i automatycznie można rozszerzyć zakres kontroli administracyjnej także na cel wydania nowych praw…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz