Prawo ochrony środowiska - strona 8

Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Szczególnym korzystaniem z wód jest min...

Hałas Gr.2 - prezentacja

 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

ochrony środowiska jest: Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U...

Wytwarzanie odpadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr hab. Andrzej Pawłowski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 406

województwa dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony...

Hałas Gr.2 - prezentacja - decybele

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Bronisław Jan Barchański
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

ochrony środowiska jest: Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U...

Zasady m.p.a.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

odsyła do prawa ochrony środowiska: rozumie się przez to taki rozwój społeczno-gospodarczy...

Wykład - gałęzie prawa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Paweł Zeidler
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

- normuje własność i użytkowanie ziemi. prawo ochrony środowiska - to zespół norm zabezpieczających w imię...

Interes inwestora i pozostałych stron

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 105
Wyświetleń: 889

ochrony środowiska - art. 31 - udział organizacji ekologicznej. (nadużywanie przez nie swoich uprawnień...