Prawo kanoniczne - strona 19

Prawo nieletnich - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Kosak
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1064

opisujące stopnie nieletności: infantes -(dzieci) do 7 roku życia (na bazie prawa kanonicznego, gdzie osoby...

Kultura prawna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1134

przez organizacje państwowe) oraz prawo kanoniczne (regulujące funkcjonowanie wewnątrz kościoła katolickiego). 1918r...

O Europie - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogumił Szymulik
 • Podstawy prawa porównawczego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

(które rozprzestrzeniło się na cały kontynent europejski) z prawem zwyczajowy (germańskim) i elementami prawa kanonicznego...

Edukacja w średniowieczu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

ośrodkach uczono także elementów teologii i prawa kanonicznego.(...) Do szkoły zapisywano dzieci w wieku 6-7...

Wprowadzenie do teologii pastoralnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Aleksy Ciupak
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

, ma własny podmiot badań opiera się na wynikach badań teologii systematycznej i prawa kanonicznego t.p...

Prawo wyznaniowe umcs

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3430

i innych zw. wyznaniowych np. prawem kanonicznym. Można wyróżnić 4 teorie tłumaczące stosunek prawa...

Prawo spadkowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1386

prawa kanonicznego -w prawie germańskim część przedmiotów osobistego użytku denata przechodziła...

Historia państwa i prawa - wykład 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1176

średniowiecza przyjęto rozróżnienie na osoby fizyczne, naturalne i osoby sztuczne Prawo kanoniczne → osoba...