Prawo finansowe ubezpieczeń gospodarczych i społecznych - strona 28

Miejsce prawa pracy w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1134

z prawem konstytucyjnym, a zwłaszcza z przepisami konstytucji określającymi ustrój społeczno-gospodarczy...

Wykład - Podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Arkadiusz Witold Przybyłka
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 651
Wyświetleń: 1267

finansowe: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2100

finansowymi (chęć zaoszczędzenia na składce) bądź pozafinansowymi (niedostępność ubezpieczenia danego ryzyka...

Metody aktuarialne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

Ubezpieczenie jest to mechanizm gospodarczy, którego podstawową materią jest ryzyko. Podstawową cechą...

Organizacja sądów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

ubezpieczeń i gospodarczy W SO w Warszawie działają ponadto: jednostka ds. ochrony konkurencji, energetyki...

Ubezpieczenia społeczne - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 4529

traktowania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem. Przepis...