Prawo finansowe i gospodarcze - strona 425

Użytkowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Jadwiga Lipińska
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

- użytkownik wykonuje swoje prawo zgodnie z umową oraz z wymaganiami prawidłowej gosp - jest prawem...

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

nie była przedsiębiorcą. Uchyla się 11 ustawę prawa działalności gospodarczej, wprowadzę ustawę o swobodzie działalności...

Gospodarowanie majątkiem

 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

podmiotu gospodarczego i wykorzystywany w procesie produkcji. Majątek trwały - cechuje go długotrwały okres...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty ( w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale...

Ustrój samorządu terytorialnego

 • Małgorzata NIewiadomska- Cudak
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 819
Wyświetleń: 6209

się z ideologii rewolucji francuskiej i doktryny prawa natury. Zgodnie z teorią o ,,wolności gminy” - gmina...

Systemy bankowe - bank

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903

między podmiotami deficytowymi i nadwyżkowymi oraz odgrywa role instrumentu w realizacji polityki gospodarczej kraju...

Globalizacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy wojskowym - może podejmować decyzje ważące...

Globalizacja-pojęcie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Urszula Nowacki
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

globalnej - w wymiarze finansowym, gospodarczym, politycznym czy wojskowym - może podejmować decyzje ważące...