Prawo finansowe a podatkowe - strona 55

Optymalna struktura kapitalu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

kapitału własnego firmy niekorzystający z długu (X) powiększonemu o premie za ryzyko finansowe właścicieli...

Fundusze inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Najbar
 • Finansowanie inwestycji i nieruchomości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1442

inwestycyjnych w określone papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe( np. w prawa...

Rozrachunki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

budżetowych (zgodnie z Ordynacją Podatkową). 3. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego: podatek dochodowy...

Finanse - Podatki państwowe

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Finanse
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1554

decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Zasady podatkowe Podatek PIT oparty...

Podmioty rachunkowości - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

na takie: a) dla których podstawą sporządzania sprawozdań finansowych jest ustawa o rachunkowości; mają one obowiązek stosowania Uor...

Podatki - opłaty lokalne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu z siedzibą w Świdnicy
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2793

) od środków transportowych, e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, f...

Podstawy inwestowania- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

z obowiązującym prawem oraz warunkami rynku finansowego; emisja obligacji może stać się atutem gminy, ze strony...

Międzynarodowe prawo podatkowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

IX. Międzynarodowe prawo podatkowe. 1. Nieograniczony obowiązek podatkowy - opiera się na zasadzie...