Podstawy inwestowania- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy inwestowania- wykład 7 - strona 1 Podstawy inwestowania- wykład 7 - strona 2 Podstawy inwestowania- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy inwestowania dr Jan Czempas Wykład 7
Zasady i źródła finansowania inwestycji Podstawowym problemem przy przedsięwzięciu inwestycyjnym jest szereg wątpliwości związanych ze sposobem pozyskania środków finansowych, które zostaną przeznaczone na jego realizację. Oprócz klasycznych, powszechnie znanych metod, takich jak kredyt inwestycyjny, pożyczka zauważyć można pojawienie się nowych metod np. partnerstwo publiczno-prywatne, które w coraz większym stopniu znajdują swoje praktyczne zastosowanie.
Jak podaje W. Behrens oraz P. M. Hawranek „przygotowanie studium feasibility będzie bezcelowe, jeśli nie uda się wcześniej uzyskać dostatecznego stopnia pewności, że środki na jego finansowanie będą dostępne, gdy ostateczne studium zakończy się wnioskiem o realizację projektu. Wstępne oszacowania finansowania projektu należy dokonać w większości przypadków przed podjęciem studium. (…) Studium feasibility powinno być opracowane tylko wówczas, gdy możliwe jest jasne określenie perspektyw finansowania projektu zidentyfikowanego w poprzednich etapach.”
Ograniczenia związane z możliwością pozyskania lub wygenerowania środków pieniężnych mogą pojawić się na wszystkich szczeblach projektu jednakże ich specyfikacja będzie się znacznie różnić w zależności od sektora (publicznego bądź prywatnego). Problemy przedsiębiorstw prywatnych różnią się od rozterek rozpatrywanych chociażby w jednostkach samorządowych nie wspominając o organie rządowym.
Gmina jako podstawowa jednostka, stworzona wskutek przeprowadzenia państwowego procesu decentralizacji ma szczególne znaczenie w realizowaniu projektów inwestycyjnych sektora publicznego. Jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego posiada dochody własne (wpływy z szeregu podatków lokalnych, omówione w pierwszym rozdziale niniejszej pracy), z których finansuje swoje bieżące potrzeby (funkcjonowanie). Oprócz tego, również jak już wspomniano, jako jedyna została wyposażona w tzw. władztwo podatkowe. W sytuacji, gdy gmina dysponuje dochodem, tj.: nadwyżką przychodów nad kosztami, może pozwolić sobie na przeznaczenie zgromadzonych środków podejmując się realizacji wspomnianych projektów. Niestety, podczas realizacji planowanego procesu finansowania inwestycji bądź w trakcie rozpatrywania projektu, może okazać się, iż środki te są niewystarczające. W związku z tym gmina może skorzystać ze środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł. Ich rodzaje wraz z krótką charakterystyką znajdują się w tabeli 5.
Tabela . Wybrane źródła finansowania inwestycji w jednostce samorządu terytorialnego - gminie
Źródło finansowania
Definicja
Cechy
Uregulowania, podstawy prawne
kredyt bankowy - inwestycyjny
„Kredyt jest kategorią ekonomiczną i prawną, której stosowanie wiąże się ze zmiennością potrzeb finansowych podmiotów (…), jest sposobem finansowania inwestycji, gdzie źródłem kapitału jest bank.”


(…)

… poprawności wykorzystania zaliczane do bezzwrotnych źródeł finansowania;
są oparte na zasadzie solidarności finansowej (część pieniędzy, których pula powstała w skutek wpłat środków pieniężnych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które zostają przekazane rejonom o niższym stopniu rozwoju);
niejednokrotnie wymagają stworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego;
wykorzystywane w ramach siedmioletnich…
… atut: szansa na efektywniejszy rozwój infrastruktury;
forma finansowania zalecana przez Unie Europejską (z powodu ograniczeń wsparcia ze strony organu centralnego);
wzrost wartości budżetowych;
możliwość obniżenia nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez sektor publiczny;
rozłożenie ryzyka inwestycyjnego;
możliwość transferu nowoczesnej technologii;
wpływ sektora publicznego na prywatny - aktywizacja…
… pieniędzy. Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić w określonym między strona terminie tę samą ilość pieniędzy.
regulowana umową pożyczkową, zalecana forma pisemna
cała kwota pieniędzy zostaje przeniesiona na własność pożyczkobiorcy;
cel przeznaczenia środków finansowych nie musi określony;
nie jest wymagane aby umowa pożyczki określała termin jej zwrotu;
pożyczka nie musi odpłatna;
zaliczane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz