Prawo finansowe a podatkowe - strona 119

Modele przedsiębiorstwa- Wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie rozwojem organizacji
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

strategiczna, holding strategiczny i finansowy, umiędzynaradawianie) Faza kooperacji (joint venture, alianse...

Encyklopedia rachunkowości -R

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

prawa bankowego i k.c. Z umowy tej wynika, że bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych...

Rynek kapitałowy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Instytucje – finansowe podmioty wspomagające funkcjonowanie poszczególnych segmentów rynku...

Badanie sprawozdań fginansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, 1a) przeglądy sprawozdań finansowych, 2) ekspertyzy i opinie...

Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Rafał Bucholski
 • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3059

charakter rzeczowy np: prawo własności towarów) lub finansowy (np.: prawa własności kapitału pieniężnego...

Analiza ekonomiczna i swot

 • dr inż. Adam Michalski
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1925

wycenianych metodą praw własności 14 224 25 946 Aktywa finansowe 4 278 4 101 Należności długoterminowe 42 444...