Prawo dewizowe - strona 4

Polskie prawo walutowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1652

ustrój pieniężny danego państwa i obieg pieniądza krajowego. b. prawo dewizowe - przepisy regulujące...

Prawo gospodarcze- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

inwestycyjnych RP 1997 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi PPL 1998 Prawo dewizowe PPL 1999 Prawo...

Kontrola skarbowa - organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Organizacja i funkcjonowanie organów skarbowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego...

Wykład 1 Prawo finansowe

 • dr hab. Anna Jurkowska
 • Prawo finansowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

wyróżniamy następujące gałęzie (działy) prawa finansowego: prawo cywilne ( równe dla wszystkich) prawo...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

konsumenckim Ustawa z dnia 7 lipca 2002 r. Prawo dewizowe ! Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych...

Prawo bankowe - 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

za pośrednictwem rachunku w SKOK ! Prawo dewizowe - art. 25 - Rezydenci są obowiązani dokonywać przekazów...