Prawo celne - strona 3

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Celna (UE) stanowi jednolity obszar celny a to oznacza, że z punktu widzenia prawa celnego...

Rozrachunki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

poniesionymi przez kupującego, jak spedycja, ubezpieczenie, prowizje itd. (ustawa z 19.03.2004 - prawo celne...

Zawieszenie postępowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1288

oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów, stosuje się przepis art. 87 Prawa celnego. Art. 205. § 1...

Źródła prawa- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 497

Finansowe prawo - Część ogólna Finansowe prawo - Dewizowe Finansowe prawo - Prawo celne Finansowe prawo...

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

ze względu na wyodrębnienie prawa celnego, wyodrębnienie organizacyjne służb celnych i odmienne postępowanie...

Istota prawa finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2212

finansowego, np. prawo budżetowe, prawo daninowe (zw. prawo podatkowe), prawo dewizowe, prawo bankowe, prawo...

Wykład 1 Prawo finansowe

 • dr hab. Anna Jurkowska
 • Prawo finansowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

dewizowe (wywóz i przywóz pieniędzy; chroni przed „praniem brudnych pieniędzy”) prawo celne...

Prawo finansowe-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

karna skarbowa, regulacje związane ze stosowaniem rygorów prawa celnego, dewizowego i podatkowego...