Prawo Pascala - strona 5

Wzory z fizyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2212

PARAMETRY STANU Ciśnienie w paskalach [Pa]: Prawo Pascala: Ciśnienie w danym punkcie cieczy lub gazu...

Fizyka - podstawy (UR Kraków)

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr hab. Jóżef Mazurkiewicz
 • Fizyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 6566

(pascal) = wartość ciśnienia wywieranego przez siłę 1N na powierzchnię 1m2 PRAWO PASCALA PRAWO PASCALA (np...

Ciecze, ciała stałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

Ciecze ,ciała stałe Prawo Pascala Każdy kto choć raz próbował nurkować w wodzie odkrył...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2576

przesuwania się cząstek cieczy. Istotę tego zjawiska ujmuje prawo Pascala: Ciśnienie wewnątrz cieczy wywołane...

Maszynoznawstwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2968

- stosunek siły nacisku F do powierzchni A na jaką działa (w Pa czyli N/m2) p = F / A Prawo Pascala...

Technika cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2044

WILGOTNOŚĆ Wilgotność bezwzględna objętościowa jest to masowa zawartość wilgoci w 1m3 wilgotnego powietrza. Wilgotność ta jest równa gęstości pary wodnej przy danej temperaturze ρp [kg/m3]. Wilgotność bezwzględna masowa, tzw. zawartość wilgoci, jest to masa wilgoci przypadająca na 1kg powietrza su...

Statyka-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Anna Wędrychowicz
 • Mechanika płynów
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1680

absolutne p2 podciśnie nadciśnie p1 Prawo Pascala – prawo równomiernego rozchodzenia się ciśnienia w płynie...

Pomoce do zajęć - fizyka

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 861

czy gazy nie maj¡ okre±lonej postaci, przyjmuj¡ posta¢ naczynia, w którym si¦ znajduj¡ Prawo Pascala (1659r...