maszynoznawstwo

Nasza ocena:

4
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3108
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
maszynoznawstwo - strona 1

Fragment notatki:A także: silniki pierwotne, silniki wodne, pompy hydrauliczne, silniki cieplne, instalacje kotłowo- parowe, turbiny, silniki spalinowe.
W notatce znajduje się wiele rysunków i schematów pozwalających w lepszym zrozumieniu tematu.


WPROWADZENIE
Maszynoznawstwo - dziedzina wiedzy obejmująca budowę, zasady działania i eksploatację maszyn i urządzeń.
Maszyny i urządzenia - narzędzia, umożliwiające realizację zamierzonych działań ludzkich oraz pozwalające zwiększyć wydajność pracy ludzkiej.
Maszyna to takie narzędzie, w którym występują mechanizmy zmieniające parametry ruchu.
Maszyna - wytworzony przez człowieka układ materialny, wykonujący pracę użyteczną dzięki energii doprowadzonej z zewnątrz tego układu (PKM).
Maszyna to urządzenie stanowiące układ połączonych ze sobą ciał o ściśle określonym ruchu (TMM).
Rys historyczny - ewolucja od prostych mechanizmów (dźwignia, koło), poprzez ich zastosowania (wóz kołowy, pług, żaglowiec - ok. 3 500 p.n.e.) do złożonych maszyn (maszyna parowa Watta - 1781, turbina wodna -1827, silnik spalinowy Otto - 1876, turbina parowa de Lavala - 1883).
Zakres - nauki podstawowe i stosowane (mechanika, hydromechanika, tribologia, teoria mechanizmów, wytrzymałość materiałów, termodynamika, elektrotechnika, materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, części maszyn, napędy, uszczelnienia).
Podział - maszynoznawstwo ogólne i specjalistyczne (hutnicze, górnicze, chemiczne itd.).
Maszynoznawstwo ogólne - klasyfikacja maszyn (aspekt energetyczny):
Silniki - pobierają energię ze źródła zewnętrznego i przetwarzają na energie mechaniczną. Silniki pierwotne - wykorzystują bezpośrednio energię z przyrody (wody lub powietrza)
Silniki cieplne - wykorzystuję pośrednio energię z przyrody (silniki i turbiny parowe oraz spalinowe
Silniki wtórne - wykorzystują energię przetworzoną (np. silniki elektryczne)
Maszyny robocze - pobierają energię od silników w celu przetworzenia jej na prace użyteczną.
Maszyny technologiczne - realizują określone procesy technologiczne produkcyjne lub usługowe (np. obrabiarki, krosna tkackie, pralki, walcarki itp.)
Maszyny energetyczne - przetwarzają jedną postać energii na inną (np. sprężarki, prądnice itp.)
Maszyny transportowe - do transportu dalekiego (np. samochody, pociągi, statki, samoloty), do transportu bliskiego (np. przenośniki, dźwignice itp.) oraz do transportu gazów i cieczy (np. systemy rurociągowe).
Parametry charakteryzujące maszyny:
Moc (W, kW, MW) - określa zapotrzebowanie energii oraz wartość pracy maszyny.
Wydajność - walory użytkowe danego typu maszyny (np. ładowność i szybkość jazdy dla maszyn transportowych)
Wielkość - masa i wymiary gabarytowe, które określają zapotrzebowanie na przestrzeń i jej uzbrojenie (np. fundamenty)
Wskaźniki techniczno-ekonomiczne, takie jak zapotrzebowanie energii (jej koszt) na jednostkowy skutek użyteczny.


(…)

… hydrostatyczny (wypadkowy napór pionowy, działający na ciało zanurzone w cieczy) W = γw * Vw Kinematyka cieczy
Strumień objętości w m3/s Qv = A * v
Ciągłość strugi A * v = const gdzie: A - przekrój strugi w m2 ; v - prędkość w m/s
Hydrodynamika
Przepływ ustalony cieczy doskonałej (równanie Bernoulliego) - suma energii położenia, ciśnienia i kinetycznej jest stała i jest miarą całkowitej energii mechanicznej…
….
Pompy śrubowe - modyfikacja pomp zębatych, w których rolę kół zębatych przejmują zazębiające się wirniki śrubowe. Wirniki te podczas obrotu przetłaczają ciecz z komory ssawnej do tłocznej. Wydajność ich może być znacznie większa niż pomp zębatych przy podobnych ciśnieniach oraz nieco niższej sprawności.
Pompy wirowe dzielą się na; promieniowe (odśrodkowe), promieniowo-osiowe (helikoidalne) oraz osiowe…
… działających na części maszynowe osadzone w łożyskach lub na nich oraz zmniejszenie tarcia podczas ruchu względnego czopów i łożysk. Łożyska dzielimy na dwa podstawowe rodzaje : łożyska ślizgowe i łożyska toczne. Łożysko Ślizgowe składa się z dwóch zasadniczych elementów : kadłuba i panwi ( panewki ), w której otworze jest osadzony czop wału lub osi, przy czym podczas ruchu występuje tarcie ślizgowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz