Prawdopodobieństwo warunkowe

note /search

Zmienna losowa - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Podstawy eksploatacji technicznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1260

z twierdzeniem Bayesa na prawdopodobieństwo warunkowe można zapisać: - prawdopodobieństwo warunkowe, że nastąpi...

Prawdopodobieństwa - zadania.

  • Politechnika Poznańska
  • Probalistyka i statystyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

między innymi zagadnienia takie jak: prawdopodobieństwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieństwie zupełnym...

Uzupełnienie - o zależności zdarzeń

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

jeżeli prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem B równe jest prawdopodobieństwu bezwarunkowemu zdarzenia...

Rachunek prawdopodob

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1379

warunkowe: określamy nowa przestrzeń jest ciałem na B Sprawdzamy, że jest miarą zupełną i unormowaną...